Lepasan SPM

Pilihan Kategori Permohonan di dalam UPUOnline®.

KATEGORI A

Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM tahun 2023 sahaja.

KATEGORI B

Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM bukan tahun 2023.

SPM 2021 - SPM 2022