VISI, MISI DAN OBJEKTIF

VISI

Merealisasikan Wawasan Negara menjadikan Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA, JPT sebagai pusat sehenti bersepadu yang cemerlang dalam penyelarasan kemasukan pelajar ke IPTA

MISI

Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA, JPT komited untuk melaksanakan sistem penyampaian perkhidmatan berkualiti berlandaskan dasar kemasukan pelajar ke UA secara sistematik, telus dan adil.

OBJEKTIF

Menjadikan organisasi yang berwibawa dalam pengurusan kemasukan pelajar ke UA melalui pelaksanaan dasar dan pengurusan sumber yang menepati ciri-ciri kualiti seperti berikut :

  • Menerajui perkhidmatan berintegriti dan berkualiti
  • Menepati undang-undang, dasar, prosedur dan peraturan
  • Sistematik, telus dan adil dalam semua peringkat pengurusan
  • Berorientasikan pencapaian objektif
  • Mesra dan mengutamakan kepuasan pelanggan