Lepasan STPM/Setaraf

PILIHAN KATEGORI PERMOHONAN DI DALAM UPUOnline

KATEGORI A, S

STPM (Kategori A, S) Pemohon-pemohon yang menggunakan kelayakan STPM tahun semasa sahaja:

 • Kategori A • Aliran Sastera.
 • Kategori S • Aliran Sains

KATEGORI N,P, U, L, K, J

Pelajar Matrikulasi KPM/ Asasi PASUM/ Asasi UiTM tahun semasa seperti pecahan berikut:

 • Kategori N • Aliran Sains Calon Matrikulasi KPM, Asasi PASUM dan Asasi UiTM.
 • Kategori P • Aliran Perakaunan Calon Matrikulasi KPM.
 • Kategori U • Aliran Undang-Undang Calon Asasi UiTM.
 • Kategori L • Aliran Bahasa Inggeris Calon Asasi UiTM (TESL).
 • Kategori K • Aliran Kejuruteraan Calon Asasi UiTM.
 • Kategori J • Aliran Teknikal Calon Matrikulasi KPM.

KATEGORI G

Diploma (Universiti Awam / Politeknik) :

 • Diploma Universiti Awam
 • Diploma Politeknik

KATEGORI E

DKM / DLKM / DVM / DIPLOMA IPTS/ LUAR NEGARA / LAIN-LAIN KELAYAKAN :

 • Diploma Kemahiran Awam (DKM)
 • Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)
 • Diploma Vokasional Malaysia
 • Diploma IPTS/ Luar negara / Lain-lain Kelayakan

KATEGORI F

Kelayakan Setaraf :

 • A Level
 • International Baccalaureate Diploma (IBD)
 • Sekolah Sukan (SSBJ/SSTMI/SSMP)
 • STPM (BUKAN TAHUN SEMASA)
 • Matrikulasi KPM (BUKAN TAHUN SEMASA)
 • STAM (Dua (2) Tahun Sebelum Tahun Semasa)
 • AUSMAT/ SAM / ADFP
 • Asasi IPTS

KATEGORI T

Calon Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) :

 • STAM Tahun 2018
 • STAM Tahun 2019