Kategori PermohonanLepasan STPM/Setaraf
Kategori permohonan untuk pemohon lepasan STPM/Setaraf adalah seperti berikut:
STPM (Kategori A, S) Pemohon-pemohon yang menggunakan kelayakan STPM tahun semasa sahaja:
 • Kategori A • Aliran Sastera.
 • Kategori S • Aliran Sains.
Lepasan Matrikulasi (Kategori N, P, U, L, K, J)
Pelajar Matrikulasi KPM/ PASUM/ Asasi UiTM tahun semasa seperti pecahan berikut:
 • Kategori N • Aliran Sains Calon Matrikulasi KPM, PASUM dan Asasi UiTM.
 • Kategori P • Aliran Perakaunan Calon Matrikulasi KPM.
 • Kategori U • Aliran Undang-Undang Calon Asasi UiTM.
 • Kategori L • Aliran Bahasa Inggeris Calon Asasi UiTM (TESL).
 • Kategori K • Aliran Kejuruteraan Calon Asasi UiTM.
 • Kategori J • Aliran Teknikal Calon Matrikulasi KPM.
Lepasan Diploma/Setaraf (Kategori E, F)
 • Kategori E • Aliran Sastera.
 • Kategori F • Aliran Sains:
  • Lulusan Diploma dari IPTA/IPTS atau,
  • Lulusan STP/ HSC/ STPM bukan tahun semasa atau,
  • Lulusan STPM Ulangan atau,
  • Lulusan Matrikulasi bukan tahun semasa atau,
  • Lulusan Asasi bukan tahun semasa atau,
  • Lulusan STAM dua (2) tahun sebelum tahun semasa atau,
  • Lulusan Pra U Sekolah Sukan (SSBJ/SSTMI/SSMP) atau,
  • Lulusan Diploma Kemahiran Malaysia atau SKM Tahap 4 dari Institusi Latihan Kemahiran atau,
  • Lain-lain kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA.
Lepasan STAM (Kategori T)
 • Kategori T • Pelajar Lepasan STAM tahun semasa dan satu tahun sebelum tahun semasa sahaja.

• Pemohon yang mempunyai taraf Penduduk Tetap sahaja yang dibenarkan mengemukakan permohonan melalui BPKP JPT.
• Pemohon bertaraf Bukan Warganegara perlu memohon terus ke IPTA.