Kategori PermohonanLepasan SPM/Setaraf
Kategori permohonan untuk pemohon lepasan SPM/Setaraf adalah seperti berikut:
  • Kategori A • Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM tahun 2015 sahaja.

  • Kategori B • Pemohon yang menggunakan keputusan SPM tahun 2013 atau 2014.

  • Kategori C • Pemohon yang menggunakan keputusan SPM tahun 2012 atau sebelumnya atau sijil yang setaraf dan diiktiraf oleh IPTA.

  • Kategori D • Pemohon yang menggunakan keputusan; SPM 2013 dengan sijil ulangan SPM 2014 atau, SPM 2013 dengan sijil ulangan SPM 2015 atau, SPM 2014 dengan sijil ulangan SPM 2015.