Kategori PermohonanLepasan SPM/Setaraf & SKM
Semua pemohon lepasan SPM/Setaraf atau SKM (Sijil Kemahiran Malaysia) adalah layak dan dipelawa untuk memohon program-program pengajian di ILKA seluruh Malaysia